• Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018
 • Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018


Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Ngày đăng: 10-01-2011
Đọc: 2708 lượt
Đại hội XI của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của cả dân tộc Việt Nam

(GD&TĐ) - Lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/01/2011 và kéo dài đến hết ngày 19/01/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội; phiên họp trù bị của Đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai 11/01.

Ông Nguyễn Bắc Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XI cho biết như vậy tại cuộc họp báo về Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra sáng nay ngày 10/01 tại Trung tâm Báo chí Đại hội XI . Cuộc họp báo do đồng chí Tô Huy Rứa – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung uơng Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – chủ trì.

7.jpg

Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội thường kỳ 5 năm họp một lần; tuy nhiên, đây cũng là Đại hội có vai trò và sứ mệnh lịch sử hết sức to lớn bởi: Đại hội mở đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21; tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở nhìn lại 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành, lãnh đạo cách mạng, căn cứ tình hình trong nước và quốc tế sẽ thảo luận, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ khoá X trình Đại hội XI; thảo luận, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020; một số vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng các nội dung quan trọng khác; Đại hội cũng sẽ lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (nhiệm kỳ 2011 - 2015) – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng.

Ngoài số đại biểu chính thức, Đại hội còn mời các vị nguyên là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức tiêu biểu; Đại diện thế hệ trẻ và các đồng chí Uỷ biên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá X đến dự Đại hội XI. Đại hội cũng mời các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tham dự.

Lựa chọn những nhân tố ưu tú nhất và bảo đảo có tính kế thừa

Tại cuộc họp báo trước thềm Đại hội, hơn 600 cơ quan báo chí trong nước và hơn 100 cơ quan báo chí quốc tế đã được nghe Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội thông báo khái quát về: Chủ đề và chương trình nghị sự của Đại hội; quá trình chuẩn bị Đại hội (trong đó nhấn mạnh nội dung chính của dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội và việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XI).

Ông Nguyễn Bắc Son cho biết, nhân sự trong Ban Chấo hành Trung ương khoá mới sẽ là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Quan điểm của Đảng ta về vấn đề nhân sự trong kỳ Đại hội này sẽ là phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc, tỷ lệ cán bộ khoa học trong Ban Chấp hành Trung ương khoá XI bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có 03 độ tuổi. Được biết, Ban Chấp hành Trung ương đã tích cực chuẩn bị để Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới trên tinh thần có số dư dể lựa chọn.

Thông điệp của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam với thế giới

“Qua thông tin của báo chí về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà báo sẽ giúp cho đông đảo công chúng báo chí trong và ngoài nước hiểu rõ rằng Xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đang xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân lao động làm chủ, kinh tế phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu, văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có nhà nước thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng và toàn dân Việt Nam ra sức phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, đồng chí Tô Huy  Rứa đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo trước toàn thể các nhà báo trong và ngoài nước sẽ tham gia đưa tin về Đại hội XI. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của các nhà báo quốc tế và trong nước vì đã dành cho Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho sự phát triển trong thời kỳ mới của đất nước Việt Nam.

Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng không chỉ của Đảng mà của cả đất nước, của cả dân tộc, của nhân dân Việt Nam . Tính chất quan trọng của Đại hội thể hiện trên nhiều mặt, nhiều phương diện. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rữa bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí và nhà báo sẽ phối hợp thật tốt với Trung tâm Báo chí của Đại hội , với các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam để đưa được nhiều thông tin bổ ích, cần thiết, chính xác, kịp thời, sinh động về Đại hội cho đông đảo công chúng trong cả nước, kiều bào và bạn bè trên thế giới.

Lê Hồng Quang - Theo Báo GD&TĐ


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

  
 Hôm qua: 66 
|
 Hôm nay: 146